Toen Jezus op aarde wandelde sprak Hij tot de mensen om Hem heen ook over bezorgd zijn. Blijkbaar waren de mensen toen ook al geneigd om zich over van alles en nog wat zorgen te maken. Jezus was er heel duidelijk over… weest NIET bezorgd.

Er staat niet: “maar je mag je wel zorgen maken als je op een uitslag van de dokter zit te wachten,

Of als de maand nog zo lang duurt en het “rood” op de bankrekening steeds dichterbij komt en het gangkastje bijna bezwijkt onder de stapel rekeningen die nog betaald moeten worden, Of als je weer een afspraak bij de tandarts hebt gemaakt voor een zoveelste zenuwbehandeling….

Weest NIET bezorgd!

Er kunnen ineens grote stormen in ons leven zijn.

Sommige zien we ze van verre aankomen, soms zitten we er ineens midden in.

Wat doen we? Zijn we net als de discipelen bang en raken we in paniek.

Is onze eerste gedachte: We vergaan! OF kijken we naar Jezus… De Enigste Plek waar rust en vrede heerst.

Wat doet Hij? Hij slaapt… Doordat Hij weet dat niks gebeurt buiten de wil van God om kan Hij rusten.

Kijk niet om je heen, kijk niet naar de hoge golven, nar het zwarte grauwe water..

Kijk naar boven. Naar Jezus! Door Hem hoeven we niet bezorgd te zijn…

En zie, ik ben met u, alle dagen tot aan de voleinding der aarde Matteus 28:20