Herinner de liefde… in Zijn verhaal.  In Zijn geschiedenis.

De bijbel is een groot geschiedenisboek. Maar ook het enigste geschiedenisboek wat ik ken, wat verleden, heden en toekomst omvat. Het is Gods verhaal.

Hij schiep de wereld. En de kroon op Zijn schepping was de mens. Hij hield van ze daarom gaf Hij ze een eigen wil. Zodat ze Hem zelf steeds op konden zoeken. Uiteindelijk weten we hoe mis dit ging. Maar terwijl God de eerste mensen, uit bescherming, het paradijs ontzegde. Verscheen aan de horizon al het kruis. God zag de toekomst. Al die mensen die verloren zouden gaan, maar waar Hij Zijn Zoon voor gaf.

Jezus kwam. Hij die boven de tijd staat, stapte in de tijd. De Schepper werd schepping. Hij werd zelf mens. God die de mensen maakte uit stof, werd zelf stof. Zo dichtbij wilde Hij komen, omdat Hij van de mensheid hield en houdt. Hij werd geboren om als jongeman van 33 jaar te sterven aan een houten kruis. Om alle zonden te dragen van verleden, heden, en toekomst. Jezus droeg het. Hij stierf, en stond op uit het graf. Het verhaal gaat verder. Gods verhaal gaat verder. Zijn liefde reikt verder dan wij ooit kunnen beseffen. Zijn liefde staat buiten de tijd. Zijn liefde is van eeuwigheid af. Zijn liefde reikt… Dwars door de verhalen van vroeger, richting jouw hart.

Herinner deze liefde… in Zijn verhaal.